Huisregels

Last updated on Aug 19, 2023

Om iedereen een veilige omgeving te bieden hebben we een aantal huisregels. U Tease Me verwacht dat alle gebruikers zich hier aan houden. U Tease Me zal actief modereren om ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd. Schending van de regels kan leiden tot waarschuwingen, tijdelijke schorsing of permanente verwijdering van het account, afhankelijk van de ernst van de schending.

Onze huisregels

 • Geen discriminatie: Discriminatie op basis van ras, huidskleur, religie, gender, seksuele voorkeur, en andere persoonlijke kenmerken is ten strengste verboden

 • Respectvol gedrag: Alle gebruikers dienen elkaar met respect en vriendelijkheid te behandelen, ongeacht geslacht, seksuele voorkeur, achtergrond, of andere persoonlijke kenmerken

 • Geen haatzaaiende taal: Het gebruik van haatzaaiende taal, beledigingen, bedreigingen of ander schadelijk gedrag richting andere gebruikers is niet toegestaan

 • Leeftijdsbeperkingen: Gebruikers moeten ten minste 21 jaar zijn om in het bezit te mogen zijn van een account. Toegang voor minderjarigen is strikt verboden

 • Geen illegale inhoud: Het delen, bespreken of verspreiden van illegale inhoud, waaronder kinderporno, is absoluut verboden en zal onmiddellijk leiden tot rapportage aan de autoriteiten en een buitengebruikstelling van het account

 • Toestemming en grenzen: Alle interacties moeten plaatsvinden met wederzijdse instemming en respect voor elkaars grenzen. Gebruikers moeten onmiddellijk stoppen als de andere partij zich ongemakkelijk voelt. Gebruikers kunnen dit ook rapporteren aan onze moderatoren

 • Geen expliciete foto's/video's delen zonder wederzijdse toestemming: Het delen van expliciete foto's of video's aan derden zonder de toestemming van alle betrokken partijen is niet toegestaan

 • Privacy respecteren: Het delen van persoonlijke informatie van jezelf of andere gebruikers is niet toegestaan. Respecteer de privacy van anderen te allen tijde

 • Geen spam of reclame: Het spammen van berichten of het promoten van andere diensten, producten of websites is niet toegestaan op U Tease Me

 • Meld ongepast gedrag: Gebruikers worden aangemoedigd om ongepast gedrag, schendingen van de regels of andere zorgen te melden aan de moderators van U Tease Me

 • Positieve sfeer: U Tease Me streeft naar een positieve en inclusieve sfeer waar gebruikers zich vrij kunnen uiten binnen de grenzen van respect en toestemming

Het rapporteren

Als je een onveilig gevoel ervaart op U Tease Me of van mening bent dat een andere gebruiker zich niet aan de Huisregels houdt, meldt dit dan meteen aan ons Team Support. Dit doe je door een e-mail te sturen naar support@uteaseme.com of een bericht achter te laten op de Support pagina.